top of page

MAKLUMAT KORPORAT

VISI

“Menjadi sebuah anak syarikat Koperasi pelaburan terunggul dalam sektor kewangan, harta dan perkhidmatan berlandaskan syariah”

MISI

  • Menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan serta kehendak anggota juga pelanggan.

  • Memperbaiki dan meningkatkan sosioekonomi anggota.

  • Memberikan mutu perkhidmatan yang berkualiti tinggi, cekap dan efektif.

  • Membentuk pengurusan dan pentadbiran yang cekap, amanah dan mantap ke era globalisasi.

  • Melahirkan pekerja yang berketerampilan dan menjalankan perniagaan yang mempunyai kelebihan daya saing yang tinggi menurut syariah Islam.
     

NILAI BUDAYA

“ Memperkasakan sifat-sifat keusahawanan dan amalan profesionalisma bertunjangkan nilai-nilai taqwa”

bottom of page