top of page

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

KOPUTRA telah melancarkan perkhidmatan permbiayaan terbaru iaitu Pembiayaan Pendidikan yang mana ianya terbuka khas kepada Anggota / Pasangan Anggota / Anak Anggota.

Untuk maklumat lanjut mengenai pembiayaan ini sila rujuk dibawah :

1. Jumlah Pendidikan RM20,000 dan RM5,000

2. Tempoh pembiayaan 5 Tahun dan 3 Tahun

3. Hanya memerlukan penjamin 1 Orang Penjamin / 2 Orang Penjamin

Dokumen yang diperlukan :

1. Salinan kad pengenalan

2. 3 bulan penyata gaji terkini

3. Surat pengesahan jawatan

4. Salinan Kad Pengenalan anak (jika permohonan untuk anak)

5. Surat Tawaran Kemasukan ke Universiti

6. Surat Penyelesaian Pendidikan

bottom of page