top of page

PEMBIAYAAN


A) Pembiayaan Cash-i Tanpa Penjamin(Peribadi)

1. Anggota KOPUTRA

2. Pembiayaan sekali ganda daripada jumlah simpanan (Modal Syer + Modal Yuran)

3. Salinan Kad Pengenalan

4. Salinan slip gaji 3 bulan

5. Surat Pengesahan Jawatan

6. Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i

 

B) Pembiayaan Cash-i Dengan Penjamin(Peribadi) / Pembiayaan Pengurusan Kewangan (PPK)

Cash – i :- RM 2,000.00 hingga RM 50,000.00

PPK :- RM 51,000.00 hingga RM 100,000.00

 

KELAYAKAN

1. Anggota KOPUTRA.

2. Mempunyai simpanan minimum 15% ( dapat dividen atas simpanan tersebut ) dari

    jumlah yang dipohon (sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah

    pembiayaan yg diluluskan).

3. Diperlukan 2 orang penjamin dari Anggota KOPUTRA.( Setiap penjamin tidak boleh

    menjamin lebih dari 3 orang/3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA).

4. Jumlah yg layak dipohon adalah 15 X gaji pokok .

 

BORANG PERMOHONAN LENGKAP

1. Salinan kad pengenalan peminjam dan penjamin.

2. Salinan slip gaji peminjam ( 3 bulan terbaru ) dan penjamin (1 bulan terbaru).

3. Pengesahan jawatan dari HR ( peminjam sahaja).

4. Borang-borang tambahan yang lengkap diisi dan ditandatangan.

5. Untuk selesai baki pembiayaan selain dari KOPUTRA, penyata penyelesaian pembiayaan

    diperlukan.

6. Bagi permohonan PPK perlu dilampirkan sekali laporan CCRIS dari Bank Negara.

    Pihak KOPUTRA boleh membantu utk mndapatkan CCRIS report dan Caj sebanyak

    RM 28.00 akan dikenakan.

 

C) Pembiayaan Caruman Sendiri (PCS)

1. Anggota KOPUTRA

2. Pembiayaan 80% daripada jumlah simpanan (Modal Syer + Modal Yuran)

3. Tanpa kadar keuntungan

4. Bayaran balik selama 10 bulan

5. Salinan Kad Pengenalan

6. Salinan slip gaji 3 bulan

 

D) Pembiayaan Skim Ansuran Barangan

1. Anggota KOPUTRA (BARU MENJADI ANGGOTA BOLEH TERUS MEMOHON)

2. Kakitangan tetap yang telah disahkan jawatan.

3. Tanpa penjamin mengikut tempoh berkhidmat :-

    i.   1-3 tahun (RM3,000.00)

    ii.  3 tahun 1bulan - 9tahun (RM5,000.00)

    iii. 10tahun (RM10,000.00)

4. Bayaran balik - potongan gaji.

5.  Pembiayaan bawah RM3,000 layak untuk 2 tahun sahaja.

6. Dokumen Yang Diperlukan :-

    i.  Satu Salinan Kad Pengenalan

    ii. Satu Salinan Slip Gaji Terkini

 

Muat turun borang pembiayaan anda disini

bottom of page